busVarna

Потърсете спирка или линия.
ОБНОВЯВАНЕ (последни данни от2:12:24 AM)

Линия:

12 Аспарухово - Бриз / Asparuhovo - Briz

„Градски транспорт” ЕАД - гр. Варна

  

12 to Бриз - Поща - Аспарухово / Briz - Post Office - Asparuhovo