busVarna

Потърсете спирка или линия.
ОБНОВЯВАНЕ (последни данни от2:36:27 AM)

Линия:

82 ЖП Гара - Владиславово / Railway Station - Vladislavovo

„Градски транспорт” ЕАД - гр. Варна

 

82 to Бл. 407 - ЖП Гара / Vladislavovo bl. 407 - Railway Station