busVarna

Потърсете спирка или линия.
ОБНОВЯВАНЕ (последни данни от5:14:37 AM)

Линия:

13 ЖП Гара - кв.Левски / Railway Station - Levski Qr

„Градски транспорт” ЕАД - гр. Варна