busVarna

Потърсете спирка или линия.
ОБНОВЯВАНЕ (последни данни от8:06:07 PM)

Линия:

22 ЖП Гара - Елпром - Владиславово / Railway Station - Elprom - Vladislavovo

„Градски транспорт” ЕАД - гр. Варна

 

22 to Бл. 407 - Елпром - ЖП Гара / Vladislavovo bl. 407 - Elprom - Railway Station