busVarna

Потърсете спирка или линия.
ОБНОВЯВАНЕ (последни данни от6:58:45 PM)

Линия:

23 ЖП Гара - Каменар / Railway Station- Kamenar

„Градски транспорт” ЕАД - гр. Варна