busVarna

Потърсете спирка или линия.
ОБНОВЯВАНЕ (последни данни от7:34:27 PM)

Линия:

40 ЖП Гара - Гробищен Парк / Railway Station - Cemetery Park

„Градски транспорт” ЕАД - гр. Варна