busVarna

Потърсете спирка или линия.
ОБНОВЯВАНЕ (последни данни от5:48:23 AM)

Линия:

14 Владиславово - Почивка / Vladislavovo - Pochivka

„Градски транспорт” ЕАД - гр. Варна

 

14 to Бл. 407 - Почивка / Vladislavovo bl. 407 - Pochivka

 

14 to Почивка - Владиславово / Pochivka - Vladislavovo