busVarna

Потърсете спирка или линия.
ОБНОВЯВАНЕ (последни данни от6:10:26 AM)

Линия:

55 ЖП Гара - Крушките / Railway Station - Krushkite

„Градски транспорт” ЕАД - гр. Варна