busVarna

Потърсете спирка или линия.
ОБНОВЯВАНЕ (последни данни от12:43:35 PM)

Линия:

122 Петрол - Владиславово / Petrol - Vladislavovo

„Градски транспорт” ЕАД - гр. Варна