busVarna

Потърсете спирка или линия.
ОБНОВЯВАНЕ (последни данни от10:05:30 AM)

Линия:

18 ЖП Гара - с. Тополи / Railway Station - Topoli

„Градски транспорт” ЕАД - гр. Варна