busVarna

Потърсете спирка или линия.
ОБНОВЯВАНЕ (последни данни от10:45:47 AM)

Линия:

37 ЖП Гара - Константиново / Railway Station - Konstantinovo

„Градски транспорт” ЕАД - гр. Варна

  

37 to Константиново - ЖП Гара / Konstantinovo - Railway Station