busVarna

Потърсете спирка или линия.
ОБНОВЯВАНЕ (последни данни от9:14:06 AM)

Линия:

40 ЖП Гара - Гробищен Парк / Railway Station - Cemetery Park

„Градски транспорт” ЕАД - гр. Варна