busVarna

Потърсете спирка или линия.
ОБНОВЯВАНЕ (последни данни от5:23:36 PM)

Линия:

41 ЖП Гара - Делта Планет - Владиславово / Railway Station - Delta Planet - Vladislavovo

„Градски транспорт” ЕАД - гр. Варна

 

41 to Бл. 407 - ЖП Гара / Vladislavovo bl. 407 - Railway Station