busVarna

Потърсете спирка или линия.
ОБНОВЯВАНЕ (последни данни от4:23:58 PM)

Линия:

209 Почивка - Владиславово / Pochivka - Vladislavovo

„Градски транспорт” ЕАД - гр. Варна

 

209 to Почивка - бл. 407 / Pochivka - Vladislavovo bl. 407

 

209 to бл. 407 - Почивка / Vladislavovo bl. 407 - Pochivka