busVarna

Потърсете спирка или линия.
ОБНОВЯВАНЕ (последни данни от12:16:30 AM)

Линия:

83 ЖП Гара - ТИС Север / Railway Station - TIS North

„Градски транспорт” ЕАД - гр. Варна