busVarna

Потърсете спирка или линия.
ПОКАЖИ КАРТА
ОБНОВЯВАНЕ (последни данни от7:00:56 PM)

Спирка:

Армейска 2 за център/ Armeyska

Пристигащи::

14  Бл. 407 - Почивка / Vladislavovo bl. 407 - Pochivka

 1. 12 minutes, на 3.8 км разстояние ППС B2786KA
 1. 31 minutes ППС B2313BT
 1. 52 minutes ППС B9616BT

20  бл.407 - ЖП Гара / Vladislavovo bl. 407 - Railway Station

 1. 11 minutes ППС B8672HX
 1. 26 minutes ППС B8670HX

22  Бл. 407 - Елпром - ЖП Гара / Vladislavovo bl. 407 - Elprom - Railway Station

 1. 4 minutes, на 1.6 км разстояние ППС B0959KP
 1. 16 minutes ППС B8724HX
 1. 31 minutes ППС B7502CT

41  Бл. 407 - ЖП Гара / Vladislavovo bl. 407 - Railway Station

 1. 16 minutes, на 5.9 км разстояние ППС B3566KA
 1. 37 minutes ППС B8596HX
 1. 57 minutes ППС B8653HX

82  Бл. 407 - ЖП Гара / Vladislavovo bl. 407 - Railway Station

 1. 7 minutes, на 2.4 км разстояние (по разписание)
 1. 16 minutes ППС 321
 1. 31 minutes ППС 300

88  Бл. 407 - Аспарухово / Vladislavovo bl. 407 - Asparuhovo

 1. 4 minutes, на 1.4 км разстояние ППС 310
 1. 23 minutes ППС 326
 1. 32 minutes ППС 308

148  Бл. 407 - Почивка / Vladislavovo bl. 407 - Pochivka

 1. 3 minutes, на 0.9 км разстояние ППС B0963KP
 1. 14 minutes ППС B8697HX
 1. 25 minutes ППС B0951KP

209  бл. 407 - Почивка / Vladislavovo bl. 407 - Pochivka

 1. 17 minutes ППС B8676HX
 1. 36 minutes ППС B8695HX

209 Б  Владиславово - Зл. Пясъци / Vladislavovo - Golden sands

 1. на 2.7 км разстояние (old data) ППС B8566HX