busVarna

Потърсете спирка или линия.
ПОКАЖИ КАРТА
ОБНОВЯВАНЕ (последни данни от5:52:52 PM)

Спирка:

Вежен 2 за квартали / Vezhen

Пристигащи::

14  Почивка - Владиславово / Pochivka - Vladislavovo

 1. 16 minutes, на 4.7 км разстояние ППС B8606HX
 1. 24 minutes, на 6.6 км разстояние ППС B8656HX
 1. 45 minutes, на 12.5 км разстояние ППС B2786KA

41  ЖП Гара - Бл. 407 / Railway Station - Vladislavovo bl. 407

 1. 2 minutes, на < 1 спирка разстояние ППС B8604HX
 1. 14 minutes, на 4.1 км разстояние ППС B8557HX
 1. 24 minutes, на 7.1 км разстояние ППС B8580HX

82  ЖП Гара - Бл. 407 / Railway Station - Vladislavovo bl. 407

 1. 6 minutes, на 2.2 км разстояние ППС 328
 1. 22 minutes, на 6.1 км разстояние ППС 313
 1. 36 minutes, на 8.6 км разстояние ППС 323

88  Аспарухово - Бл. 407 / Asparuhovo -Vladislavovo bl. 407

 1. 10 minutes, на 3.7 км разстояние ППС 320
 1. 19 minutes, на 6.1 км разстояние ППС 306
 1. 29 minutes, на 8.1 км разстояние ППС 307