busVarna

Потърсете спирка или линия.
ОБНОВЯВАНЕ (последни данни от8:15:16 AM)

Линия:

18 ЖП Гара - с. Тополи / Railway Station - Topoli

„Градски транспорт” ЕАД - гр. Варна

 

18 to ЖП Гара - с. Тополи / Railway Station - Topoli

 

18 to с. Тополи - ЖП Гара / Topoli - Railway Station