busVarna

Потърсете спирка или линия.
ПОКАЖИ КАРТА
ОБНОВЯВАНЕ (последни данни от9:06:45 AM)

Спирка:

Вежен за център и Тополи / Vezhen

Пристигащи::

14  Бл. 407 - Почивка / Vladislavovo bl. 407 - Pochivka

 1. 18 minutes ППС B9616BT
 1. 38 minutes ППС B2313BT

41  Бл. 407 - ЖП Гара / Vladislavovo bl. 407 - Railway Station

 1. 0 minutes, на спирката ППС B0210CA
 1. 16 minutes ППС B3628CA
 1. 30 minutes ППС B1641KP

82  Бл. 407 - ЖП Гара / Vladislavovo bl. 407 - Railway Station

 1. 4 minutes, на 1.5 км разстояние ППС 317
 1. 19 minutes ППС 313
 1. 38 minutes ППС 325

88  Бл. 407 - Аспарухово / Vladislavovo bl. 407 - Asparuhovo

 1. 13 minutes ППС 324
 1. 28 minutes ППС 302
 1. 58 minutes (по разписание)