busVarna

Потърсете спирка или линия.
ПОКАЖИ КАРТА
ОБНОВЯВАНЕ (последни данни от9:37:49 AM)

Спирка:

Армейска 2 за център/ Armeyska

Пристигащи::

14  Бл. 407 - Почивка / Vladislavovo bl. 407 - Pochivka

 1. 12 minutes, на 4.1 км разстояние ППС B2313BT
 1. 32 minutes ППС B8542HX
 1. 53 minutes ППС B8557HX

20  бл.407 - ЖП Гара / Vladislavovo bl. 407 - Railway Station

 1. 5 minutes, на 2.0 км разстояние ППС B8671HX
 1. 19 minutes ППС B8723HX
 1. 32 minutes ППС B3294KA

22  Бл. 407 - Елпром - ЖП Гара / Vladislavovo bl. 407 - Elprom - Railway Station

 1. на < 1 спирка разстояние (old data) ППС B8655HX
 1. 14 minutes ППС B0224CA
 1. 29 minutes ППС B1632KP

41  Бл. 407 - ЖП Гара / Vladislavovo bl. 407 - Railway Station

 1. 6 minutes, на 2.2 км разстояние ППС B1641KP
 1. 17 minutes, на 6.2 км разстояние ППС B8568HX
 1. 31 minutes ППС B8657HX

82  Бл. 407 - ЖП Гара / Vladislavovo bl. 407 - Railway Station

 1. 7 minutes, на 2.6 км разстояние ППС 325
 1. 19 minutes ППС 309
 1. 37 minutes ППС 316

88  Бл. 407 - Аспарухово / Vladislavovo bl. 407 - Asparuhovo

 1. 15 minutes ППС 329
 1. 30 minutes (по разписание)
 1. 45 minutes ППС 319

118  Владиславово - Почивка / Vladislavovo - Pochivka

 1. 3 minutes, на 1.3 км разстояние ППС B8604HX
 1. 43 minutes ППС B8548HX

118  Гробища - Тополи - Почивка / Cemetery Park - Topoli - Pochivka

 1. 26 minutes, на 10.5 км разстояние ППС B7044CA

148  Бл. 407 - Почивка / Vladislavovo bl. 407 - Pochivka

 1. 7 minutes, на 2.3 км разстояние ППС B7502CT
 1. 16 minutes (по разписание)
 1. 25 minutes ППС B8694HX

209  бл. 407 - Почивка / Vladislavovo bl. 407 - Pochivka

 1. 8 minutes, на 2.7 км разстояние ППС B8665TM
 1. 30 minutes ППС B8692HX
 1. 50 minutes ППС B8690HX