busVarna

Потърсете спирка или линия.
ПОКАЖИ КАРТА
ОБНОВЯВАНЕ (последни данни от5:39:39 PM)

Спирка:

Радиозавод за квартали / Radio Plant

Пристигащи::

18  ЖП Гара - с. Тополи / Railway Station - Topoli

 1. на 3.2 км разстояние (old data) ППС B0231CA
 1. 37 minutes ППС B8577HX

22  ЖП Гара - Бл. 407 / Railway Station - Vladislavovo bl. 407

 1. 1 minute, на 1 спирка разстояние ППС B8582HX
 1. 16 minutes, на 5.2 км разстояние ППС B1632KP
 1. 32 minutes ППС B8354AT

41  ЖП Гара - Бл. 407 / Railway Station - Vladislavovo bl. 407

 1. 15 minutes, на 4.2 км разстояние ППС B8663HX
 1. 22 minutes ППС B8560HX
 1. 38 minutes ППС B8656HX

409  Република - Аксаково / Republica - Aksakovo

 1. 0 minutes, на 67.6 км разстояние ППС B8676HX
 1. 21 minutes, на 6.8 км разстояние ППС B8679HX
 1. 50 minutes, на 20.5 км разстояние ППС B8692HX