busVarna

Потърсете спирка или линия.
ПОКАЖИ КАРТА
ОБНОВЯВАНЕ (последни данни от6:54:05 AM)

Спирка:

Елпром 2 за център / Elprom

Пристигащи::

7  ЗПЗ - ЖП Гара / ZPZ - Railway Station

  1. 43 minutes (по разписание)

18  с. Казашко - с. Тополи - ЖП Гара / Kazashko - Topoli - Railway Station

  1. 4 minutes, на 2.0 км разстояние ППС B8593HX
  1. 24 minutes ППС B0224CA

22  Бл. 407 - Елпром - ЖП Гара / Vladislavovo bl. 407 - Elprom - Railway Station

  1. 5 minutes, на 1.8 км разстояние ППС B8553HX
  1. 20 minutes ППС EA0912AA
  1. 33 minutes ППС B2774TH

122  Бл.407 - КРЗ / Vladislavovo bl. 407 - KRZ

  1. 12 minutes, на 4.4 км разстояние ППС B8675HX

409  Аксаково - Република / Aksakovo - Airport - Republica

  1. 23 minutes, на 8.6 км разстояние ППС B8669HX