busVarna

Потърсете спирка или линия.
ПОКАЖИ КАРТА
ОБНОВЯВАНЕ (последни данни от8:18:27 AM)

Спирка:

К З -2 /за квартали/ / KZ-2

Пристигащи::

12  Бриз - Поща - Аспарухово / Briz - Post Office - Asparuhovo

  1. 1 minute, на 1 спирка разстояние ППС B8582HX
  1. 6 minutes, на 1.9 км разстояние ППС B8606HX
  1. 16 minutes, на 4.5 км разстояние ППС B8593HX

17  Почивка - кв. Галата / Pochivka - Galata

  1. 17 minutes, на 6.8 км разстояние ППС B8597HX
  1. на 10.0 км разстояние (+ scheduled layover at terminal, old data) ППС B8656HX
  1. 57 minutes ППС B8662HX

88  Бл. 407 - Аспарухово / Vladislavovo bl. 407 - Asparuhovo

  1. 1 minute, на 0.8 км разстояние ППС 302
  1. 14 minutes, на 3.9 км разстояние ППС 329
  1. 20 minutes, на 5.3 км разстояние (по разписание)