busVarna

Потърсете спирка или линия.
ПОКАЖИ КАРТА
ОБНОВЯВАНЕ (последни данни от9:39:34 AM)

Спирка:

ИХА / IHA

Пристигащи::

12  Бриз - Поща - Аспарухово / Briz - Post Office - Asparuhovo

  1. 7 minutes, на 3.9 км разстояние ППС B8551HX
  1. 26 minutes, на 8.4 км разстояние ППС B8544HX
  1. 42 minutes ППС B8582HX

17  Почивка - кв. Галата / Pochivka - Galata

  1. 5 minutes, на 3.6 км разстояние ППС B8599HX

17  ЖП Гара - кв. Галата / Railway Station - Galata

  1. 18 minutes, на 5.5 км разстояние ППС B0964KP
  1. 38 minutes ППС B8597HX

88  Бл. 407 - Аспарухово / Vladislavovo bl. 407 - Asparuhovo

  1. 2 minutes, на 1.5 км разстояние ППС 326
  1. 19 minutes, на 6.5 км разстояние ППС 324
  1. 32 minutes, на 9.4 км разстояние ППС 302