busVarna

Потърсете спирка или линия.
ПОКАЖИ КАРТА
ОБНОВЯВАНЕ (последни данни от6:14:15 PM)

Спирка:

Армейска 2 за център/ Armeyska

Пристигащи::

14  Бл. 407 - Почивка / Vladislavovo bl. 407 - Pochivka

 1. 19 minutes ППС B8606HX
 1. 39 minutes ППС B8656HX

20  бл.407 - ЖП Гара / Vladislavovo bl. 407 - Railway Station

 1. 12 minutes ППС B1624KP
 1. на 7.8 км разстояние (+ scheduled layover at terminal, old data) ППС B8665TM
 1. 42 minutes ППС B8694HX

22  Бл. 407 - Елпром - ЖП Гара / Vladislavovo bl. 407 - Elprom - Railway Station

 1. 1 minute, на < 1 спирка разстояние ППС B9609BT
 1. 17 minutes ППС B8664HX
 1. 32 minutes ППС B3397KA

41  Бл. 407 - ЖП Гара / Vladislavovo bl. 407 - Railway Station

 1. 6 minutes, на 2.1 км разстояние ППС B8604HX
 1. 23 minutes ППС B8557HX
 1. 43 minutes ППС B8580HX

82  Бл. 407 - ЖП Гара / Vladislavovo bl. 407 - Railway Station

 1. 7 minutes, на 2.4 км разстояние ППС 328
 1. 23 minutes ППС 313
 1. 38 minutes ППС 323

88  Бл. 407 - Аспарухово / Vladislavovo bl. 407 - Asparuhovo

 1. 5 minutes, на 1.6 км разстояние ППС 320
 1. 19 minutes ППС 306
 1. 33 minutes ППС 307

118  Владиславово - Почивка / Vladislavovo - Pochivka

 1. 6 minutes, на 2.3 км разстояние ППС B5812KA
 1. 28 minutes ППС B8597HX

148  Бл. 407 - Почивка / Vladislavovo bl. 407 - Pochivka

 1. 5 minutes, на 1.6 км разстояние ППС B5053BB
 1. 16 minutes ППС B1612KP
 1. 27 minutes ППС B7068KB

209  бл. 407 - Почивка / Vladislavovo bl. 407 - Pochivka

 1. 5 minutes, на 1.6 км разстояние ППС B8562HX
 1. 24 minutes ППС B1620KP
 1. 40 minutes ППС B8690HX

209 Б  Владиславово - Зл. Пясъци / Vladislavovo - Golden sands

 1. 32 minutes, на 2.7 км разстояние ППС B8693HX