busVarna

Потърсете спирка или линия.
ПОКАЖИ КАРТА
ОБНОВЯВАНЕ (последни данни от7:11:59 PM)

Спирка:

ОБРЪЩАЧ 1 / TURN SPOT 1

Пристигащи::

7  Елпром - ЖП Гара / Elprom - Railway Station

 1. 4 minutes, на 1.2 км разстояние ППС B5812KA
 1. 22 minutes, на 6.8 км разстояние ППС B8692HX
 1. 37 minutes ППС B8723HX

7  ЖП Гара - Елпром / Railway Station - Elprom

 1. 21 minutes ППС B5812KA
 1. 38 minutes ППС B8692HX

7  Елпром - ЖП Гара / Elprom - Railway Station

 1. 4 minutes, на 1.2 км разстояние ППС B5812KA
 1. 22 minutes, на 6.8 км разстояние ППС B8692HX
 1. 37 minutes ППС B8723HX

7  ЖП Гара - Елпром / Railway Station - Elprom

 1. 21 minutes ППС B5812KA
 1. 38 minutes ППС B8692HX

9  Република - ЖП Гара / Republica - Railway Station

 1. 36 minutes, на 16.4 км разстояние ППС B0210CA

9  Република - ЖП Гара / Republica - Railway Station

 1. 36 minutes, на 16.4 км разстояние ППС B0210CA

10  Х. Димитър - ЖП Гара / H. Dimitar - Railway Station

 1. 2 minutes, на 1.0 км разстояние ППС B8574HX
 1. 27 minutes ППС B7049CA

10  Х. Димитър - ЖП Гара / H. Dimitar - Railway Station

 1. 2 minutes, на 1.0 км разстояние ППС B8574HX
 1. 27 minutes ППС B7049CA

13  Бл. 22 - ЖП Гара / Levski Qr, Bl. 22 - Railway Station

 1. 8 minutes, на 2.6 км разстояние ППС B8354AT
 1. 22 minutes ППС B2108KA
 1. 33 minutes ППС B3397KA

13  Бл. 22 - ЖП Гара / Levski Qr, Bl. 22 - Railway Station

 1. 8 minutes, на 2.6 км разстояние ППС B8354AT
 1. 22 minutes ППС B2108KA
 1. 33 minutes ППС B3397KA

17  кв.Галата - ЖП Гара / Galata - Railway Station

 1. 7 minutes, на 5.2 км разстояние ППС B0213CA
 1. 38 minutes ППС B3064KA

17  кв.Галата - ЖП Гара / Galata - Railway Station

 1. 7 minutes, на 5.3 км разстояние ППС B0213CA
 1. 38 minutes ППС B3064KA

18  с. Тополи - ЖП Гара / Topoli - Railway Station

 1. 0 minutes, приближава ППС B8664HX

18  с. Тополи - ЖП Гара / Topoli - Railway Station

 1. 0 minutes, приближава ППС B8664HX

20  бл.407 - ЖП Гара / Vladislavovo bl. 407 - Railway Station

 1. 1 minute, на 1.0 км разстояние ППС B8724HX
 1. 11 minutes, на 3.5 км разстояние ППС B8698HX
 1. 32 minutes, на 9.5 км разстояние ППС B0959KP

20  ЖП Гара - Бл. 407 / Railway Station - Vladislavovo bl. 407

 1. 0 minutes, на спирката ППС B8673HX
 1. 17 minutes ППС B8724HX
 1. 27 minutes ППС B8698HX

20  бл.407 - ЖП Гара / Vladislavovo bl. 407 - Railway Station

 1. 1 minute, на 1.0 км разстояние ППС B8724HX
 1. 11 minutes, на 3.5 км разстояние ППС B8698HX
 1. 32 minutes, на 9.4 км разстояние ППС B0959KP

20  ЖП Гара - Бл. 407 / Railway Station - Vladislavovo bl. 407

 1. 0 minutes, на спирката ППС B8673HX
 1. 17 minutes ППС B8724HX
 1. 27 minutes ППС B8698HX

22  Бл. 407 - Елпром - ЖП Гара / Vladislavovo bl. 407 - Elprom - Railway Station

 1. 1 minute, на 1 спирка разстояние ППС B3198KA
 1. 12 minutes, на 3.9 км разстояние ППС B0962KP
 1. 30 minutes, на 9.5 км разстояние ППС B8703HX

22  ЖП Гара - Бл. 407 / Railway Station - Vladislavovo bl. 407

 1. 0 minutes ППС B8679HX
 1. 17 minutes ППС B3198KA
 1. 28 minutes ППС B0962KP

22  Бл. 407 - Елпром - ЖП Гара / Vladislavovo bl. 407 - Elprom - Railway Station

 1. 1 minute, на 1 спирка разстояние ППС B3198KA
 1. 12 minutes, на 3.9 км разстояние ППС B0962KP
 1. 30 minutes, на 9.5 км разстояние ППС B8703HX

22  ЖП Гара - Бл. 407 / Railway Station - Vladislavovo bl. 407

 1. 0 minutes ППС B8679HX
 1. 17 minutes ППС B3198KA
 1. 28 minutes ППС B0962KP

31  ЖП Гара - Виница / Railway Station - Vinitsa

 1. 31 minutes ППС B2964KA
 1. 46 minutes ППС B8669HX

31  Виница - ЖП Гара / Vinitsa - Railway Station

 1. 3 minutes, на 1.3 км разстояние ППС B2964KA
 1. 13 minutes, на 4.0 км разстояние ППС B8669HX
 1. 27 minutes, на 10.2 км разстояние ППС B8701HX

31  ЖП Гара - Виница / Railway Station - Vinitsa

 1. 31 minutes ППС B2964KA
 1. 46 minutes ППС B8669HX

31  Виница - ЖП Гара / Vinitsa - Railway Station

 1. 3 minutes, на 1.3 км разстояние ППС B2964KA
 1. 13 minutes, на 4.0 км разстояние ППС B8669HX
 1. 27 minutes, на 10.2 км разстояние ППС B8701HX

37  Константиново - ЖП Гара / Konstantinovo - Railway Station

 1. 4 minutes, на 1.7 км разстояние ППС B7043CA

37  Константиново - ЖП Гара / Konstantinovo - Railway Station

 1. 4 minutes, на 1.7 км разстояние ППС B7043CA

41  Бл. 407 - ЖП Гара / Vladislavovo bl. 407 - Railway Station

 1. 11 minutes, на 4.0 км разстояние ППС B1641KP
 1. 24 minutes, на 7.8 км разстояние ППС B9609BT
 1. 52 minutes ППС B2663KA

41  ЖП Гара - Бл. 407 / Railway Station - Vladislavovo bl. 407

 1. 22 minutes ППС B1641KP
 1. 35 minutes ППС B9609BT

41  Бл. 407 - ЖП Гара / Vladislavovo bl. 407 - Railway Station

 1. 11 minutes, на 4.0 км разстояние ППС B1641KP
 1. 24 minutes, на 7.8 км разстояние ППС B9609BT
 1. 52 minutes ППС B2663KA

41  ЖП Гара - Бл. 407 / Railway Station - Vladislavovo bl. 407

 1. 22 minutes ППС B1641KP
 1. 35 minutes ППС B9609BT

46 Б  Боровец - ЖП Гара / Borovets - Railway Station

 1. 23 minutes, на 12.3 км разстояние (по разписание)

46 Б  Боровец - ЖП Гара / Borovets - Railway Station

 1. 23 minutes, на 12.3 км разстояние (по разписание)