busVarna

Потърсете спирка или линия.
ПОКАЖИ КАРТА
ОБНОВЯВАНЕ (последни данни от7:32:42 PM)

Спирка:

ОБРЪЩАЧ 1 / TURN SPOT 1

Пристигащи::

7  ЖП Гара - Елпром / Railway Station - Elprom

 1. 0 minutes ППС B5812KA
 1. 17 minutes ППС B8692HX
 1. 37 minutes ППС B8723HX

7  Елпром - ЖП Гара / Elprom - Railway Station

 1. 1 minute, на 1 спирка разстояние ППС B8692HX
 1. 16 minutes, на 4.6 км разстояние ППС B8723HX
 1. 31 minutes, на 9.6 км разстояние ППС B3293KA

7  ЖП Гара - Елпром / Railway Station - Elprom

 1. 0 minutes ППС B5812KA
 1. 17 minutes ППС B8692HX
 1. 37 minutes ППС B8723HX

7  Елпром - ЖП Гара / Elprom - Railway Station

 1. 1 minute, на 1 спирка разстояние ППС B8692HX
 1. 16 minutes, на 4.6 км разстояние ППС B8723HX
 1. 31 minutes, на 9.6 км разстояние ППС B3293KA

9  Република - ЖП Гара / Republica - Railway Station

 1. 14 minutes, на 4.1 км разстояние ППС B0210CA

9  Република - ЖП Гара / Republica - Railway Station

 1. 14 minutes, на 4.1 км разстояние ППС B0210CA

10  ЖП Гара - Х. Димитър / Railway Station - H. Dimitar

 1. 0 minutes ППС B8574HX
 1. 24 minutes ППС B7049CA

10  Х. Димитър - ЖП Гара / H. Dimitar - Railway Station

 1. 3 minutes, на 1.1 км разстояние ППС B7049CA
 1. 26 minutes ППС B2710KA

10  ЖП Гара - Х. Димитър / Railway Station - H. Dimitar

 1. 0 minutes ППС B8574HX
 1. 24 minutes ППС B7049CA

10  Х. Димитър - ЖП Гара / H. Dimitar - Railway Station

 1. 3 minutes, на 1.1 км разстояние ППС B7049CA
 1. 26 minutes ППС B2710KA

13  Бл. 22 - ЖП Гара / Levski Qr, Bl. 22 - Railway Station

 1. 1 minute, на < 1 спирка разстояние ППС B2108KA
 1. 11 minutes, на 3.8 км разстояние ППС B3397KA
 1. 27 minutes ППС B0956KP

13  Бл. 22 - ЖП Гара / Levski Qr, Bl. 22 - Railway Station

 1. 1 minute, на < 1 спирка разстояние ППС B2108KA
 1. 11 minutes, на 3.8 км разстояние ППС B3397KA
 1. 27 minutes ППС B0956KP

17  кв.Галата - ЖП Гара / Galata - Railway Station

 1. 17 minutes, на 9.5 км разстояние ППС B3064KA
 1. 36 minutes ППС B9662CT

17  кв.Галата - ЖП Гара / Galata - Railway Station

 1. 17 minutes, на 9.5 км разстояние ППС B3064KA
 1. 36 minutes ППС B9662CT

18  с. Тополи - ЖП Гара / Topoli - Railway Station

 1. 29 minutes, на 11.4 км разстояние ППС B8582HX

18  с. Тополи - ЖП Гара / Topoli - Railway Station

 1. 29 minutes, на 11.4 км разстояние ППС B8582HX

20  бл.407 - ЖП Гара / Vladislavovo bl. 407 - Railway Station

 1. 4 minutes, на 2.3 км разстояние ППС B0959KP
 1. 21 minutes, на 6.4 км разстояние ППС B8678HX
 1. 39 minutes, на 11.6 км разстояние ППС B0216CA

20  ЖП Гара - Бл. 407 / Railway Station - Vladislavovo bl. 407

 1. 12 minutes, на спирката ППС B8698HX
 1. 20 minutes ППС B0959KP
 1. 42 minutes ППС B8678HX

20  бл.407 - ЖП Гара / Vladislavovo bl. 407 - Railway Station

 1. 4 minutes, на 2.3 км разстояние ППС B0959KP
 1. 21 minutes, на 6.4 км разстояние ППС B8678HX
 1. 39 minutes, на 11.6 км разстояние ППС B0216CA

20  ЖП Гара - Бл. 407 / Railway Station - Vladislavovo bl. 407

 1. 12 minutes, на спирката ППС B8698HX
 1. 20 minutes ППС B0959KP
 1. 42 minutes ППС B8678HX

22  Бл. 407 - Елпром - ЖП Гара / Vladislavovo bl. 407 - Elprom - Railway Station

 1. 1 minute, на 1 спирка разстояние ППС B8703HX
 1. 25 minutes, на 7.6 км разстояние ППС B7068KB
 1. 41 minutes ППС B8697HX

22  Бл. 407 - Елпром - ЖП Гара / Vladislavovo bl. 407 - Elprom - Railway Station

 1. 1 minute, на 1 спирка разстояние ППС B8703HX
 1. 25 minutes, на 7.6 км разстояние ППС B7068KB
 1. 41 minutes ППС B8697HX

23  Каменар - ЖП Гара / Kamenar - Railway Station

 1. 18 minutes, на 7.1 км разстояние ППС B1974KA

23  Каменар - ЖП Гара / Kamenar - Railway Station

 1. 18 minutes, на 7.1 км разстояние ППС B1974KA

31  Виница - ЖП Гара / Vinitsa - Railway Station

 1. 7 minutes, на 2.4 км разстояние ППС B8701HX
 1. 20 minutes, на 7.8 км разстояние ППС B8662HX
 1. 34 minutes ППС B8680HX

31  Виница - ЖП Гара / Vinitsa - Railway Station

 1. 7 minutes, на 2.4 км разстояние ППС B8701HX
 1. 20 minutes, на 7.8 км разстояние ППС B8662HX
 1. 34 minutes ППС B8680HX

36  Звездица - ЖП Гара / Zvezditsa - Railway Station

 1. 7 minutes, на 3.9 км разстояние ППС B7045CA

36  Звездица - ЖП Гара / Zvezditsa - Railway Station

 1. 6 minutes, на 3.8 км разстояние ППС B7045CA

41  Бл. 407 - ЖП Гара / Vladislavovo bl. 407 - Railway Station

 1. 2 minutes, на 1 спирка разстояние ППС B9609BT
 1. 21 minutes, на 7.1 км разстояние ППС B2663KA
 1. 51 minutes ППС B8655HX

41  ЖП Гара - Бл. 407 / Railway Station - Vladislavovo bl. 407

 1. 2 minutes (по разписание)
 1. 13 minutes ППС B9609BT
 1. 27 minutes ППС B2663KA

41  Бл. 407 - ЖП Гара / Vladislavovo bl. 407 - Railway Station

 1. 2 minutes, на 1 спирка разстояние ППС B9609BT
 1. 21 minutes, на 7.1 км разстояние ППС B2663KA
 1. 51 minutes ППС B8655HX

41  ЖП Гара - Бл. 407 / Railway Station - Vladislavovo bl. 407

 1. 2 minutes (по разписание)
 1. 13 minutes ППС B9609BT
 1. 27 minutes ППС B2663KA

46 Б  Боровец - ЖП Гара / Borovets - Railway Station

 1. 3 minutes, на 2.5 км разстояние ППС B1639KP

46 Б  Боровец - ЖП Гара / Borovets - Railway Station

 1. 3 minutes, на 2.4 км разстояние ППС B1639KP