busVarna

Потърсете спирка или линия.
ПОКАЖИ КАРТА
ОБНОВЯВАНЕ (последни данни от6:05:13 PM)

Спирка:

К З -2 /за квартали/ / KZ-2

Пристигащи::

12  Бриз - Поща - Аспарухово / Briz - Post Office - Asparuhovo

  1. 4 minutes, на 1.3 км разстояние ППС B9606BT
  1. 14 minutes, на 4.0 км разстояние ППС B8658HX
  1. 34 minutes, на 7.7 км разстояние ППС B9640TX

17  Почивка - кв. Галата / Pochivka - Galata

  1. 15 minutes, на 5.7 км разстояние ППС B8580HX
  1. 31 minutes ППС B3064KA
  1. 45 minutes ППС B8661HX

37  ЖП Гара - Константиново / Railway Station - Konstantinovo

  1. 2 minutes, на 1.3 км разстояние ППС B7043CA

88  Бл. 407 - Аспарухово / Vladislavovo bl. 407 - Asparuhovo

  1. 1 minute, на 1 спирка разстояние ППС 326
  1. 15 minutes, на 4.3 км разстояние ППС 301
  1. 29 minutes, на 7.5 км разстояние ППС 322